Translate

Thymelicus sylvestris


 La tècnica ha fet un salt enorme endavant. Aquesta imatge està feta a 4000 iso i f/18 amb la Olympus OM-1 i l'objectiu 90 macro. Per processar-la he fet servir la nova versió de Adobe Camera Raw 15.3 que treu molt bé el soroll causat per l'alta sensibilitat, a més de respectar el rang dinàmic i conservar colors molt naturals. Cada vegada més, si la foto no surt bé no és culpa de la càmera si no del cambrer!

0 amigos han escrito: